search

تلگرامون-نمایش جزییات کانال

نام کانال: کانال گیزمیز 💯
 
دسته بندی:
  • سرگرمی 🎪
 
 
توضیحات کانال:
ارسال سوژه👈 @alogizmiz تبلیغات👈 @gizmiz_ad اینستاگرام👈 instagram.com/_u/gizmiztel سایت👈 gizmiz.com
 

اعضا

پیام‌های ۲۴ ساعت گذشته

پیام‌های ۷روز گذشته

میانگین مشاهده پیام‌های ۷ روز گذشته*
* برای محاسبه میانگین مشاهده پیام‌ها از تعداد مشاهده هر پیام پس از ۱۲ ساعت استفاده شده است.
 
 

آخرین پیام‌های کانال


1397/03/02 00:53:10
من که هی بهتون میگم وضعیت صنعت مُد نگران کننده شده، شما باز جدی نمی‌گیرید😐👆 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/02 00:52:57
شادترین کشور های جهان در سال 2018 را بشناسید👆 🆔 @GizmizTel 💯
تصویر
1397/03/02 00:52:57
انگیزه ورزش میدن😄😍 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/02 00:52:57
بابا من روزه‌ام، به چه زبونی بگم😻😄 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/02 00:52:57
قمه کشی دختران دبیرستانی در تهران😳😐 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/02 00:52:56
حرکت قشنگ مأمور نیروی انتظامی❣️ خانم مسنی رو که با واکر راه میرفت سوار کردن برسونن خونه‌ش👌😊 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 21:51:39
هر روز درخششی در سطح نمایندگان مجلس ! اینبار مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در حال تلفظ FATF 😂 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 21:51:39
پاشو پاشو هیشکی ندید😂 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 21:51:39
سلطان تمارض😄 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 21:51:39
رگبار باران و آبگرفتگی خیابان های کرج 🆔 @GizmizTel 💯
تصویر
1397/03/01 21:51:39
اشتغال‌زایی بعد از بارون شدید در کرج🤣 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 21:51:39
تاب تاب عباسی اینه اونی که سوار میشیم گهواره بچه است😄 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:42
آدم بعضی صحنه ها رو توی زندگیش میبینه معنی کلمه "نمیتونم" براش رنگ میبازه.. بدون دست، خطش در حد خط یه استاد بی نظیره👏 توی بازار 15 خرداد مینویسه، گذرتون افتاد حمایت کنید ازش🙏 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:42
🔻ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ؛ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺎ👇 ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﮑﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ: ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﮕﻪ؟ چون ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﺪﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ چون ﺗﺸﻮﯾﻘﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮐﻢ ﺣﺮﻓﻪ؟ چون ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﻧﻤﯿﺰﻧﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺯﺩﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ چون ﺑﺬﻝ ﻭ ﺑﺨﺸﺶ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽﺁﻣﻮﺯﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺗﺮﺳﻮﺳﺖ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﯾﺸﻮ ﻣﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ؟ چون ﺻﺪﺍﺕ ﺭﻭ ﻭﺍﺳﺶ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽﺁﺭﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺼﺒﯿﻪ؟ چون ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﺨﯿﻠﻪ؟ چون ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﭘﺮﺧﺎﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ چون ﺗﻮ ﺧﺸﻦ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺿﻌﯿﻔﻪ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ چون ﺑﻬﺶ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯿﺪﯼ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﺖ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ چون ﺑﻐﻠﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﻭ ﻧﻤﯽﺑﻮﺳﯿﺶ... ﻓﺮﺯﻧﺪﺕ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮﻩ؟ چون ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯽ...(ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ‏) 🔹ﻧﻤﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ: ﭘﺪﺭﺍﻥ و ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ؛ ﮐﻮﺩﮐﺘﺎﻥ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﯼ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻤﺎﺳﺖ... ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ، ﭘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺑﺒﺮﻧﺪ🙏 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:42
بیاین وسط تولد خرداد ماهی هاست💃🕺 تولدتون مبارک متولدین پر حادثه ترین ماه سال😍🎊🎂❤️ با ویس باز کنید👇 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:42
تولدتون مبارک😍 با گیف بالا👆💃 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:41
راننده پراید در چهاراه جهان کودک تهران در اعتراض به این که امروز برای دومین بار جریمه میشد، ۲ بطری بنزین روی ماشین ریخت و ماشین خودش رو آتش زد ! 🆔 @GizmizTel 💯
تصویر
1397/03/01 17:37:41
خرداد ماهی‌های عزیز تولدتون مبارک😅 ایشالا 120 ساله شین😍 🆔 @GizmizTel 💯
1397/03/01 17:37:41
امسال هم تلویزیون اینطوری جای شجریان رو پر کرد! 🆔 @GizmizTel 💯
تصویر
1397/03/01 17:37:41
سقوط درخت در خیابان ولیعصر تهران براثر وزش باد شدید 🆔 @GizmizTel 💯
تصویر